Fitsolutions Maexadvies

Home > Maexadvies

MAEX: Instellen (automatische) acties in Maex

In Maex is het mogelijk om diverse (automatische) acties in te stellen. Deze acties zijn per statuswijziging in te stellen. Iedere statuswijziging kan 1 of meerdere acties hebben.

 

Er zijn de volgende soorten acties mogelijk:

 

Acties instellen:

1) Open menu bestand>tabelonderhoud>statussen>status acties:

2) Kies vervolgens het juiste type actie die u wilt aanmaken. Per type actie verschillen de invoervelden.

 

Actie: aanmaken Rappel

A) Het gekozen actie type.
B) U kunt in Maex zelf rappel templates aanmaken. Dat is een standaard rappel met een vaste tijdsinterval. Deze zijn in te stellen via menu bestand>tabelonderhoud>rappel templates. Hier kunt u een zelf aangemaakte rappel template kiezen bij deze actie. Standaard zal voor de actie de bij de rappel template ingestelde tijdsinterval gelden voor deze actie.
C) Indien u wilt dat voor deze specifieke actie de rappel een andere tijdsinterval krijgt dan de standaard dan kiest u hier een afwijkende tijd. Dan zal de standaard overschreven worden (ddd= aantal dagen, hh= aantal uur, mm= aantal minuten).
D) Hier geeft u aan voor welke gebruikersgroep deze actie geldt.
E) Hier kunt u aangeven voor wie de actie bedoeld is: klant, subagent, verkoper en maatschappij.
F) Omschrijving van deze actie.

 

Actie: Email versturen

A) Het gekozen actie type.
B) U kunt zelf email templates aanmaken. De door u aangemaakte template kunt u hier koppelen aan de betreffende actie. Voor het instellen van e-mail templates kiest u menu bestand>tabelonderhoud>emailtemplates.
C) Hier kunt u aangeven aan wie deze email verzonden dient te worden: klant, subagent, verkoper en maatschappij.
D) Omschrijving van deze actie.
E) Automatisch ja (vinkje aan) of nee (vinkje uit).
- Indien u ervoor kiest om de email automatisch te laten zenden dan zal deze email ook daadwerkelijk zonder tussenkomst van de gebruiker worden verzonden. Er wordt dus NIET gevraagd of u de email daadwerkelijk wilt versturen.
- Indien u ervoor kiest om de email niet automatisch te laten zenden dan zal de email eers aan de gebruiker worden voorgezet en gebruiker dient de email te verzenden.

 

Actie: SMS versturen

A) Het gekozen actie type.
B) Hier kiest u een bestaande SMS template. Deze SMS template kunt u aanmaken via menu bestand>tabelonderhoud>SMS templates.
C) Hier kunt u aangeven aan wie deze SMS verzonden dient te worden: klant, subagent, verkoper of maatschappij.
D) Omschrijving van deze actie (de SMS zal niet automatisch verzonden worden, hij wordt ter goedkeuring klaar gezet (ingevuld en wel) en gebruiker kan opdracht tot verzenden geven.

De overige acties spreken voor zich als u deze aanmaakt. Het versturen van een SMS of een E-mail (tenzij u automatisch heeft aangezet) zal altijd bevestigd moeten worden.

 

Hoe activeert u acties, per status:

1. Open menu bestand>tabelonderhoud>statussen>koppel acties aan statussen

2. Er opent een scherm met aan de linkerkant de statussen die in uw Maex actief zijn. Aan de rechterkant een kolom waarin met een blauwe balk wordt aangegeven welke actie bij de geselecteerde status actief is.

3. U zet een actie aan door links de status te markeren (A) en rechts de acties welke u wilt koppelen te markeren (B).
- Om een actie uit te zetten, klikt u rechts (B) het gemarkeerde uit.

4. Als u klaar bent sluit u het scherm af.

** De acties die u heeft aangemaakt worden uitgevoerd het moment dat die polis/lening op die status is gezet en u het dossier afsluit! Gezien het automatische karakter van deze acties, eerst testen of het gewenste effect heeft!