Fitsolutions Maexadvies

Home > Maexadvies

Nieuwe aanvraag / polis invoeren :

Dit scherm laat de mogelijkheden zien voor het invoeren van nieuwe financieringsaanvragen en andere producten (hypotheken en assurantiën).

In het bovenste gedeelte ziet u 2 blokken met klantinformatie.

Linkervak: Hierin staan de klanten die in dit dossier bekend zijn. Het kan voorkomen dat u polissen heeft waar meerdere klanten aan gekoppeld zijn en andere polissen waar maar 1 klant bij hoort. De gehele historie van alle polissen wordt immers vastgelegd in een MAEX dossier.

Rechtervak: Hier staan de klanten die aan de nieuw in te voeren polis gekoppeld zullen zijn. Indien dit in het geval van twee personen niet beide moet zijn kunt u m.b.v. de <<< en >>> toetsen klanten van links naar rechts verplaatsen en andersom.

Hieronder wordt nader toegelicht welke producten Maexadvies kent:

Overige producten: (voor het zelf aanmaken van maatschappijen en producten voor onderstaande producten klik hier)

U kunt voor de vet gedrukte verzekeringen tevens schades vastleggen in Maexadvies. Dit kunt u doen door via het menu /polissen te kiezen voor 'schades'.

Wist u dat u tevens prolongaties kunt invoeren voor ierdere schadeverzekering? Klik hier voor de nadere uitleg.