Fitsolutions Maexadvies

Home > Maexadvies

MAEX server migratie:

 

LET OP: Plan een server migratie (of verplaatsing) van Maex altijd in overleg met FIT Solutions bv. Indien u dat niet doet kunnen wij geen support inplannen en garanderen!

'Oude' server:

 1. Iedereen moet uit Maex zijn.
 2. Stop eerste de Maex database service. Deze vind je onder services onder de naam 'Adaptive Server Anywhere - Maex'.
 3. (Mocht deze service niet bestaan wordt de database als programma gestart. Dan moet je deze stoppen door rechtsonder (system tray) op de rood gele SQL icoon te dubbelklikken en deze te stoppen dmv shutdown)

'Nieuwe' Server:

 1. Kopieer de gehele MAEX folder van de oude naar de nieuwe server.
 2. Als er eventueel gebruik wordt gemaakt van het digitaal dossier in Maex (vragen!) dan moeten ook de gekoppelde PDF files gekopieerd worden. Deze staan standaard in \maex\pdf. Als dat een eigen gekozen andere folder is dan die ook mee kopiëren.
 3. Bij voorkeur handhaven van dezelfde drive letter / share        (maex folder moet voor een gebruiker in de root van een drive staan!)
 4. Na kopie werkstation/odbc setup uitvoeren, zie punt 5 of 6.
 5. Is er sprake van een 64-bits server/werkstation: http://www.fitsolutions.nl/support/maex_windows7.htm (Let op: Dit is een 32 bits applicatie dus in compatibiliteits modus uitvoeren)
 6. Is er sprake van een 32-bits server/werkstation: http://www.fitsolutions.nl/support/maex_newpc.htm
 7. LET OP: Iedere (werk)station welke met Maex werkt moet als land/region 'Nederlands' gebruiken.

Als dat gedaan is staat de boel klaar om de service aan te maken om de database te draaien.

Service aanmaken:

 1. Zorg ervoor dat als de firewall, op de server, aanstaat er 2 poorten (TCP en UDP) open staan op poortnummer 2638 (aanmaken via rules).
 2. Indien er sprake is van een 64 bits machine: Sla de bestanden uit deze ZIP file (klik hier) op in de folder \maex\temp.
 3. Indien er sprake is van een 32 bits machine: Sla de bestanden uit deze ZIP file (klik hier) op in de folder \maex\temp.
 4. Open file \maex\temp\maex_service.bat. Pas de regel zo aan dat aan het einde de juiste verwijzing naar het file \maex\maex.db staat. (let op: Op de server moet dat altijd het lokale pad zijn en er mogen GEEN spaties in de naam van een folder staan!!)
 5. Open dan een dos box als administrator (dus door de rechtermuisknop te klikken op het programma CMD) en voer deze bat file uit
 6. Er is dan een service aangemaakt genaamd 'Adaptive Server Anywhere -  Maex'. Deze staat op automatisch maar moet je wel 1 keer met de hand starten

Laatste dingen in Maex zelf: (Alleen uitvoeren indien er een andere drive letter wordt gebruikt!)

 1. Open file \maex\maex.ini en pas bij de regel schijfletter is deze aan naar de juiste drive letter
 2. Start Maex -> Log in -> ga naar menu bestand/update/programmatuur en tik in de kode: SETUP        (en klik op update)

Is er sprake van een file server en 1 of meerdere Terminal Servers van waaraf Maex gestart gaat worden? Zie hieronder:

 1. Zorg ervoor dat op de Terminal Server de juiste netwerkshare naar Maex wordt aangemaakt.
 2. Maak een lokale folder aan voor Maex, bijvoorbeeld: C:\maex
 3. Kopieer vanaf de netwerkshare de volgende files uit de \maex folder:
  1. *.exe
  2. *.dll
  3. pbodb60.ini
 4. Maak een bat file aan in deze folder, bijvoobeeld: start_maex.bat
 5. Daarin moet komen te staan:
  1. @echo off
  2. CLS
  3. CALL maex.exe APPLICATION_PATH=[netwerkshare waar Maex staat] -> bijvoorbeeld als Maex op F: staat -> APPLICATION_PATH=F:\maex
 6. Herhaal stap 1 t/m 5 op eventueel andere Terminal Servers.