Fitsolutions Maexadvies

Home > Maexadvies

Workflow functie:

Het workflow scherm laat alle financieringsaanvragen uit een door u zelf gekozen periode zien, per dag. U ziet in 1 oogopslag hoeveel aanvragen er gedaan zijn, in welke status deze aanvragen zich bevinden en of er nog een actie nodig is.
U kunt zelf uw eigen statussen toekennen aan een groep of een status een eigen kleur geven. Zo ziet u direct welke aanvragen belangrijk zijn en waar direct iets mee moet gebeuren. Als u dubbelklikt op een aanvraag wordt het vertrouwde dossierscherm geopend. Voor het instellen van kleuren en statusgroepen klik hier.

A) U kunt hier selecteren op Statusdatum of Invoerdatum.

B) Hier kunt u kiezen uit een aantal voorgedefinieerde waarden:
- V = vandaag
- W = afgelopen week
- M = actuele maand
- A = alles (startdatum is 01-01-2000 en einddatum is dag van vandaag)

C) Hier kunt u een filter instellen voor de te tonen aanvragen. Welke mogelijkheden zijn er:
- Geen status filter: u krijgt alle aanvragen te zien binnen de door u gekozen periode.
- Per status: u krijgt voor de gekozen periode alleen die aanvragen van de gekozen status te zien.
- Per statusgroep: u kunt in MAEX zelf statusgroepen benoemen. Zo maakt u het mogelijk om voor de voor u belangrijke statussen (bijv. in behandeling en akkoord) een eigen groep te maken.
Het workflowscherm wordt dan getoond met alle aanvragen die een status/substatus hebben uit die gekozen groep. Om statusgroepen in te stellen, klik hier.

D) Als u een voorkeur heeft voor een standaard status of groep kunt u deze als default instellen. Op het moment dat uw voorkeur bij het filter staat drukt u op de knop erachter.
De status(groep) van dat moment is dan als 'default' ingesteld.

E) U kunt selecteren op dag- of lijstoverzicht. In het dagoverzicht krijgt u per datum het aantal aanvragen vermeld.

F) Hier kunt u per Tussenpersoon een filter loslaten.

G) Na de selectie klikt u op "Tonen" en u krijgt het resultaat.

H) U kunt de gekozen periode in een grafiek laten weergeven door de checkbox bij "Toon grafiek" aan te zetten.

Via menu:bestand > instellingen tabblad: Workflow kunt u instellen of u standaard op invoer- of statusdatum wilt zoeken en/of u standaard een dag- of lijstoverizcht wilt zien (wijzigingen bevestigen met 'Opslaan').